Photo by Birmingham Museums Trust on Unsplash

ZAKRES PRAC

 

Pracuję nad treścią: książek, czasopism, e-booków, artykułów i prac naukowych, czasem zajmuję się krótszymi tekstami.

 

Korekta jest przewidziana dla tekstów, które zostały poddane wcześniejszej redakcji. Obejmuje czyszczenie tekstu i wyeliminowanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych. Korektę przeprowadzam w pliku MS Word w trybie śledzenia zmian (pliki przed składem) lub w pliku PDF (pliki po składzie).

 

Pliki przed składem

 • Czyszczenie tekstu (m.in. ujednolicenie cudzysłowów, właściwe użycie półpauz i łączników, usunięcie zbędnych spacji, zamiana trzech kropek na znak wielokropka, nadanie lub usunięcie kursywy).

 • Poprawa błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

Pliki po składzie

 • Weryfikacja poprawnego dzielenia wyrazów.

 • Weryfikacja zapisów na końcach wierszy, akapitów i stron (tzw. zwisy).

 • Sprawdzenie innych błędów składu (np. odstępy między literami, światło, interlinie, lustro).

 • Podwójne spacje, łączniki i półpauzy, cudzysłowy, kursywa.

 • Poprawa błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 • Sprawdzenie paginacji i innych istotnych elementów publikacji.

 

Zawsze jednak zwracam uwagę na poprawność gramatyczną, stylistyczną i logiczną tekstu poddawanego korekcie. Jeśli tekst nie wymaga takich poprawek zbyt wielu, nanoszę je w ramach korekty. Jeśli wymaga jednak przeredagowania w dużym stopniu, proponuję korektę wraz z redakcją. 

 

 

Korekta z redakcją tekstu jest przewidziana dla tekstów bez uprzedniej redakcji. Ma szerszy zakres niż sama korekta i wymaga więcej czasu. Obejmuje opracowanie merytoryczne i stylistyczne tekstu, naniesienie poprawek składniowych, gramatycznych, redakcję techniczną oraz korektę. Korektę z redakcją przeprowadzam w pliku MS Word w trybie śledzenia zmian.

Zakres prac:

 • Poprawki w obrębie konstrukcji logicznej i językowej.

 • Ujednolicanie zapisów w tekście głównym i bibliografii: nazw, dat, skrótów, cytatów, wypunktowań.

 • Weryfikacja, czy odniesienia w tekście głównym mają pokrycie w bibliografii.

 • Weryfikacja numeracji wewnętrznej.

 • Weryfikacja formalnej i technicznej budowy publikacji: strony tytułowe, spis treści, tekst główny, przypisy, bibliografia, indeksy.

 • Weryfikacja paginacji, poziomu tytułów i śródtytułów, akapitów, cytatów, wyróżnień, wypunktowań.

 • Weryfikacja formy i oznakowania: rycin, tabel, ramek, wykresów.

 • Tworzenie bibliografii wg określonych stylów.

 • Poprawa błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

Rewizja pliku przed drukiem to ostateczne sprawdzenie pliku PDF. Obejmuje kontrolę poprawności układu, zgodności tytułów i pagin ze spisem treści, tekstów na okładce i stronach tytułowych. Rewizję oferuję w ramach usługi korekty po składzie.

 

Kontakt

Tropię błędy. Szkiełko i oko. Magdalena Cichowicz-Cieślak - Redakcja i korekta tekstów.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.