Photo Pixabay

 

Współpracowałam z Magdaleną Cichowicz-Cieślak w wydawnictwie Fagbokforlaget V&B AS (2016–2018) przy projektach działu akademickiego. Projekty obejmowały książki i czasopisma z zakresu literatury medycznej i prawniczej.

Z przyjemnością mogę polecić współpracę z Magdą w zakresie korekty i adiustacji technicznej tekstu. Magda pracuje z bardzo dużą dokładnością, nie umkną jej żadne szczegóły, a teksty przez nią dostarczane są bardzo wysokiej jakości. Ma dużą wiedzę praktyczną z zakresu pracy z materiałami akademickimi, dlatego zawsze chętnie zlecałam jej wykonanie koordynowanych przeze mnie projektów z tych obszarów.

 

                                                                                           Koordynator produkcji

                                                                                          Fagbokforlaget V&B AS (oddział VB Polska Sp. z o.o.)

 

 

Szczerze polecam współpracę z Magdaleną Cichowicz-Cieślak w obszarze korekty i redakcji. W latach 2016–2018 pracowałam z Magdą w wydawnictwie naukowym Fagbokforlaget V&B AS nad przygotowywaniem do druku czasopism branżowych, „Omsorg” – z dziedziny medycyny, opieki nad chorymi i etyki oraz „Magma” – z zakresu ekonomii i zarządzania.

Artykuły publikowane w tych czasopismach mają strukturę typowych publikacji akademickich, z bibliografią, przypisami, tabelami i rycinami. Praca z tekstami specjalistycznymi wymaga dobrej znajomości specyfiki takich tekstów, zasad prawidłowego cytowania i tworzenia bibliografii, a także uwagi i konsekwencji. Magda ma duże doświadczenie w pracy z literaturą akademicką, jest bardzo dokładna i dotrzymuje ustalonych terminów. Z chęcią zlecałam jej przygotowanie takich materiałów, ponieważ zawsze było to zrobione profesjonalnie.

 

                                                                                           Koordynator produkcji (2016–2018)

                                                                                          Fagbokforlaget V&B AS, oddział VB Polska Sp. z o.o.

 

 

Referencje w postaci podpisanych dokumentów są dostępne na życzenie klienta zainteresowanego współpracą.

Kontakt

Tropię błędy. Szkiełko i oko. Magdalena Cichowicz-Cieślak - Redakcja i korekta tekstów.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.